આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

સામાયિક

  •  

   જ્ઞાનપરબ જૂન ૨૦૧૪

    

   • આ અંકની વિશેષતાઓ.....
   • મનોમંથન
   • સામાજિક વિજ્ઞાન ધોરણ ૮ વિષયવસ્તુ બીજું સત્ર
   • R.T.E. 2009
   • વ્યક્તિ વિશેષ - સરદાર પટેલ
   • જૂન માસના દિન વિશેષ


   DOWNLOAD   જીવન શિક્ષણ -માર્ચ-2014

    

     આ પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાની નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું ઈ-મુખપત્ર છે.

   • 48_Bioscope_April_2014 ::   DOWNLOAD

    

    

    પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાની નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું ઈ-મુખપત્ર છે..

 •  47_Bioscope_March_2014 ::   DOWNLOAD

 

દિવાદાંડી – જાન્યુઆરી (સામાન્ય વિજ્ઞાન વિશેષાંક)

 

 


 

Bal Srushti -January-February-2014 

Download Bal srushti January click here
Download Bal srushti February click here

 

જીવન શિક્ષણ અંક ફેબુઆરી -૨૦૧૪

Picture  

 

 

Jivan Shikshan JUNE 2014

Jivan Shikshan JUNE 2014 Download karva mate niche click here lakhel  chhe tya click karo.

Jivan Shikshan Download karva mate : Click Here

                                                                                                                        

જીવન શિક્ષણ

બાલસૃષ્ટિ મેગેઝીન

ઓગષ્ટ - ૨૦૧૪                                              

Picture