આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

ગુજરાતી

  •  વિદ્યાર્થીઓને પ્રોજેક્ટ બનાવવામા ઉપયોગી

સાહિત્યકારો વિવેચકોની નજરે
૨.સાહિત્યકારોની જન્મ, મૃત્યુતારીખ અને જન્મસ્થળ
૩.સાહિત્યકારોનાં ઉપનામ
૪.ગુજરાતી વ્યાકરણ : વિરામચિહ્નો
૫.ગુજરાતી વ્યાકર:વાક્યના પ્રકાર
૬.ગુજરાતી વ્યાકરણ : સંજ્ઞા
૭.ગુજરાતી વ્યાકરણ : અલંકાર
૮.ગુજરાતી અલંકાર : પ્રેઝન્ટેશન
૯.ગુજરાતી વ્યાકરણ : શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ
૧૦.-ગુજરાતી વ્યાકરણ : જોડણી, સંધિ, સમાસ, અલંકાર, છંદ, વિભક્તિ, નિપાત, ક્રૃદંત, કર્તરિ, કર્મણિ, ૧૧.-ભાવેરચના, પ્રેરક અને પુન:પ્રેરક વાક્ય રચનાઓ  (rijadeja.com)
૧૨.-નરસિંહ મહેતા એવોર્ડથી સન્માનિત સાહિત્યકારોની યાદી
૧૩.રણજિતરામ સુવર્ણચંદ્રકથી સન્માનિત સાહિત્યકારોની યાદી
૧૪.ગુજરાતી લેખકોને મળેલ સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડની યાદી
૧૫.ગુજરાતી ભાષામાં જ્ઞાનપીઠ એવોર્ડથી સન્માનિત સાહિત્યકારોની યાદી
૧૬.વ્યવહારોપયોગી ગુજરાતી – ગુજરાતી શબ્દકોશ : ભાષા નિયામકની કચેરી, ગાંધીનગર
૧૭.ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખોની યાદી
          

11. "વળાવી બા આવી" ધોરણ-8 ગુજરાતીDownload

 

DOWNLOAD ગુજરાતી વાર્તા. ચાંદા મામા...
(STD:3 VIDEO)


Gujarati Kakko (Consonants - મુળાક્ષરો. Video)

GUJARATI VIDEO આકારો વિષે સમજુતી... (Shapes Introduction)

DOWNLOAD GUJARATI POEM જંગલકેરા પ્રાણીઓની...(video)

                

DOWNLOAD GUJARATI POEM આવો મેઘરાજા (VIDEO)
  

      

ગુજરાતી ધોરણ-6,7,8 ના ગુણોત્સવ ટેસ્ટ પેપરો 

To Download Gujarati subject's Model Test Papers In PDF format click here....

 

 

 

MOST USEFUL FOR YOUR CLASS TEST

ALL FILE IN KB SIZE 

 

 

UNIT - 1

UNIT -2

UNIT - 3

UNIT -4

UNIT - 5

UNIT - 6

UNIT - 7

UNIT - 8

UNIT - 9

UNIT - 10

  એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર
એકમ કસોટી : ગુજરાતી, ધોરણ-૮, પ્રથમ સત્ર
ક્વિઝ : ગુજરાતી, ધોરણ-૭, પ્રથમ સત્ર 

         

UNIT - 11

UNIT-12

UNIT-13

UNIT-14

UNIT-15

UNIT-16

UNIT-17

UNIT-18

UNIT-19

UNIT-20

UNIT-21

UNIT-22