આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

ગણિત


  • વિજ્ઞાન ઉપયોગી સોફ્ટવેર


  • આખી પૃથ્વીને આપણે આપના કોમ્યુટર પર   જોઈએ    ગુગલ અર્થ ડાઉનલોડ કરવા માટે અહી ક્લિક કરો


  • બાળકો ને શાળા ના સમય દરમ્યાન રાત્રી અવકાશ આપણે ના બતાવી શકીએ આ હકીકત હવે ખોટી થાય તેવું એક સોફ્ટવેર છે જે તમને રાત્રી તમારા સમય દરમ્યાન ક્લાસ માં  બાળકોને આપણે બતાવી શકીએ છીએ જેમાં ગ્રહો કૃત્રિમ ઉપગ્રહો તેમજ તારાઓ ની બધીજ માહિત ગુજરાતી ભાષા માં આપેલ છે  તો રાહ શાની જુવો છે તમારું અને તમારા વિદ્યાર્થીઓં કામ   બ્રહ્માંડ પૂરતું સહેલું થઇ જશે  

          ડાઉનલોડ કરો  stellariam softwer ૫૭mb    અહી ક્લિક કરો 


  • જો તમે રાત્રી અવકાશ બતાવી દીધું હોયો તો  તમે તેને બ્રહ્માંડ બતાવી ગેલેક્સી  અસખ્ય તારાઓ ની માહિતી આપો  આને હા તમે જાતે બ્રહ્માંડ નો વીડીઓ અને ઈમેજ પણ બનાવી શકો છે  એ સોફ્ટવેર અસંખ્ય માહિતી બ્રહ્માંડ વિષે આપેલ છે જેનો તમે ઉપયોગ કરો તેટલો ઓંછો છે આમાંથી વિદ્યાર્થીઓ ઓંની સાથે સાથે આપણને ઘણું જાણવા મલે તેમ છે   

          ડાઉનલોડ કરો celestia softwer    અહી ક્લિક કરો 


  • genius mekar   નામનું સોફ્ટવેર  જે તમને કેમેસ્ટ્રી  ફીઝીક્સ  અને મેથ્સ  ત્રણે માં ઉપયોગ થાય તેવું સોફ્ટવેર છે જે ડેમો વર્જન છે પરંતુ તેમાં એવા ગણા એવી બાબતો ચાલુ છે જે આપણા પ્રાથમિક અભ્યાસ માં જરૂરી છે તો જરૂર છે માત્ર  એક ક્લિક મારવાની……

         genias mekar3.6mb    ડાઉનલોડ કરો  અહી ક્લિક કરો 

  • ડાઉનલોડ  કરો ફ્રી  યુનીટ કન્વર્ટર  જેમાં તમે કોઈ પણ એકમ ને કન્વર્ટ કરી શકો છો ….ડાઉનલોડ કરવા અહી ક્લિક કરો           (યુટ્યુબ પરથી વિડીયો ડાઉનલોડ કરવા અડ્રેસબાર માં youtube આગળ ss મૂકી લીંક રિફ્રેશ કરો )  • ઉપયોગી વેબસાઈટ