આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

16 March 2013

1.

મતદાર યાદી સુધારણા 2013  & સાથે સંકળાયેલા અધિકારીઓ /કર્મચારીઓની 

બદલી પર પ્રતિબંધ