આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

27 October 2013

C.R.C."MOTAMANDHA"PANKAJ.S.RANA: ગણિત-વિજ્ઞાન/ભાષાકોર્નર/T.L.M

C.R.C."MOTAMANDHA"PANKAJ.S.RANA: ગણિત-વિજ્ઞાન/ભાષાકોર્નર/T.L.M: વિજ્ઞાન -ગણિત   જવાહરલાલ    નહેરુ વિજ્ઞાન પ્રદર્શન: એન. સી. ઇ. આર. ટી. ,  નવી દિલ્હી વર્ષ 1971 થી દર વર્ષે રાષ્ટ્રિય વિજ્ઞાન પ...