આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

24 October 2013

Video

2.

માત્ર ૫ વર્ષ ૮ મહીનાની ઉમ્મરે જનરલ નોલેજમા 
કાઇ પણ પુછો,ફટાફટ જવાબ
"ગુગલ બોય "-કૌટીલ્ય (હરીયાણા)