આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

28 November 2013

પ્રાથમિક શાળાઓમાં મુખ્ય શિક્ષકની જગ્યાઓ મંજુર કરવા બાબત પરિપત્ર