આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

30 November 2013

નમસ્કાર જે મિત્રો ccc examની તૈયારી કરતા હશે તેમને પેક્ટિકલ પરિક્ષા માટે ઉપયોગી ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો.