આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

2 December 2013

ધો-૧૦ વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના પ્રકરણ-૩ પ્રકાશનું વિભાજન અને કુદરતી પ્રકાશીય ઘટનાઓનો વિડિયો જોવા અને સ્લાઈડશો ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો

EduSafar: Std 10 Science-Technology chapter -3 video & Slid...: Std 10 Science-Technology  chapter -3 video & Slideshow Standard 10, Science and technology. Chapter-3 Slideshow and video ...