આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

24 December 2013

RTE-2009 Apps Download બાળકોને મફત અને ફરજિયાત શિક્ષણનો અધિકાર અધિનિયમ - ૨૦૦૯ હવે ગુજરાતી ભાષામાં પ્રશ્નોત્તરી સ્વરૂપે મોબાઈલમાં પણ રમી શકાય તે માટે એપ્સ સ્વરૂપે મૂકેલ છે. જે મફતમાં ડાઉનલોડ કરી શકાય છે અને રમી શકાય છે. TET, TAT, HTAT જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે પણ આ ક્વિઝ ખૂબ જ ઉપયોગી છે.

Primary Edusafar. Com: RTE - 2009 Apps Download: RTE - 2009 Apps in Gujarati , Right to Education Act - 2009,  Free and Compulsory Education Act - 2009 ,  RTE - 2009 Quiz on your mobile...