આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

19 January 2014

રાષ્ટ્રિય મતદાતા દિવસ ની ઉજવણી બાબત...... 25/01/2014 રાષ્ટ્રિય મતદાતા દિવસ ની ઉજવણી બાબત.....