આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

7 January 2014

સ્વામી વિવેકાનંદના સ્વપ્નનું ભારત (પીડીએફ ફાઈલ) ડાઉનલોડ કરો. બાળકોને વકતૃત્વ સ્પર્ધા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી ફાઈલ છે. શિક્ષકોને પણ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.