આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

7 February 2014

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: ગણિત માં શિક્ષણ કાર્ય માટે એક યાદગાર ,ઉપયોગી વિડ્ય...

શિક્ષણના પ્રેરણા પુષ્પો: ગણિત માં શિક્ષણ કાર્ય માટે એક યાદગાર ,ઉપયોગી વિડ્ય...: આ વિડ્યો માં ગણિત શિક્ષક ને એક પત્ર લખેલો છે .જે જાગૃત માં-બાપ અને શિક્ષણવિદો ને ખુબ ઉપયોગી થશે .