આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

14 February 2014

જે મિત્રો એન્ડ્રોઇડ ફોન વાપરતા હોય તેમના બાળકો માટે સરસ બાળવાર્તા માટેની એપ્સ ડાઉનલોડ કરવા નીચે ક્લિક કરો
http://www.edusafar.com/2014/02/bal-varta-apps.html