આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

6 March 2014

ગુજરાત રાજ્યની પ્રાથમિક શાળાઓને ગુણોત્સવ-૪ની શુભકામનાઓ...
મિત્રો, આપે આપની શાળામાં વર્ષ/સત્ર દરમ્યાન કરેલ મહેનતનું ૧૦૦% પરિણામ મળી રહે તેવી શુભેચ્છા..