આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

6 March 2014

સામાયિક

  • પંચમહાલ જીલ્લાના ગોધરા તાલુકાની નવાનદીસર પ્રાથમિક શાળાનું ઈ-મુખપત્ર છે..

  •  47_Bioscope_March_2014 ::   DOWNLOAD