આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

12 March 2014

પ્રજ્ઞા પરીણામ પત્રક

ધોરણ  ૧ થી ૪ માટે નું પ્રજ્ઞા વર્ગનું પરીણામ પત્રક ડાઉનલોડ કરવાં નીચેની લીંક ઉપર ક્લીક કરો.
પરીણામ પત્રક  ધો. ૧ થી ૪