આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

2 March 2014

Circular:CCC/CCC + Talim & Exam Ni Kamgiri Technical Parixa Board,Ghandhinagar ne Bdle Gujarat Technology University ne Sopva Babat

Download Circular In PDF File:click here

Download Circular In JPG File:  Circular 1  Circular 2 Circular 3