આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

18 March 2014

ધોરણ-3 થી 5 નું પરિણામપત્રક ફોન્ટ સાથે ડાઉનલોડ કરો અજમાયશી ધોરણ -5 નું પણ પરિણામપત્રક આ સાથે સામેલ છે.

  • 3-8 nu parinam(ajmayasi sathe) with font(font badali sakase) with marksheet banne satra , takavari banne satra, ane ghanu...(ANB---.PFM & ANB---.PFB aa banne font file pan downlod karvi)...Download from this link :