આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 April 2014

લોક્સભા ચૂંટણી પોલીંગ સ્ટાફ કામગીરી માટેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ, ઉપયોગી પત્રકો, માહિતી સ્લાઈડ અને મહત્વના વિડીઓ માટે નીચે આપેલી લીંક ઓપન કરો.