આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

27 July 2014

આજથી શરુ થતો પવિત્ર શ્રાવણ માસ ની આપને તથા આપના પરિવાર પર દેવાધીદેવ ભોળીયા મહાદેવની કૃપા રહે એજ શુભેચ્છાઓ..