આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

7 July 2014

ધોરણ-૭ ,૮ એકમ કસોટી પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ

ધોરણ-૭ ,૮ એકમ કસોટી પ્રથમ સત્ર ક્વિઝ