આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

16 December 2014

ગેસ ઓફીસ અને બેંકમાં આધાર કાર્ડ ના ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવ્યા બાદ એક્ટીવેટ થયું છે કે નહિ તેનું સ્ટેટસ ચેક કરો.

CHECK DBTL(CTC) STATUS

Check DBTL (CTC) Status

ગેસ ઓફીસ અને બેંકમાં આધાર કાર્ડ ના ડોક્યુમેન્ટ જમા કરાવ્યા બાદ એક્ટીવેટ  થયું છે કે નહિ તેનું સ્ટેટસ ચેક કરો.

Check your DBTL Status online

For Indane Customer : Click here

For HP Customer : Click here

For Bharat Customer : Click here


COURTESY-PRAVIN DABHANI