આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

15 January 2015

GTU CCC Theory and Practical Exam Important Questions

કલ્પેશભાઈ ચોટલિયા દ્વારા તૈયાર કરાયેલ થીયરી અને પ્રેક્ટીકલ ની PDF ફાઈલ 


GTU CCC Theory  Exam Important Questions

GTU CCC Practical Exam Important Questions