આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

31 March 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: How to link Voter Id card with aadhaar card number...

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: How to link Voter Id card with aadhaar card number...: તમારા ચૂંટણીકાર્ડમાં આધારકાર્ડ નંબર એન્ટ્રી કરો-ઘેર બેઠા ઓનલાઇન કેવી રીતે કરશો? તેના માટે આ વિડ્યો