આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

11 August 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Std.7 Science All Units MCQ

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: Std.7 Science All Units MCQ: Std.7- Science Sem.1 -All Unit-MCQ  Std.7- Science Sem.1- All Unit-MCQ Ans. જન્મદિવસની લાખ લાખ શુભેચ્છાઓ આપને સાહેબ... .   અભિનં...