આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

16 September 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: સ્વચ્છતા દિવસ ઉજવણી- 17 September 2015

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: સ્વચ્છતા દિવસ ઉજવણી- 17 September 2015: સ્વચ્છતા દિવસ ઉજવણી માટે ચિત્રો + અક્ષરલેખન  સ્વચ્છતા દિવસ : વિવિધ સ્વચ્છતા વિશે બાળકોને આપી શકાય/નિબંધ લેખન પણ કરાવી શકાય/વક્તૃત્વ સ્પર્...