આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

14 February 2016

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: માતૃભાષા દિન : 21 Feb.: માતૃભાષાનું ગૌરવ જાળવીએ

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: માતૃભાષા દિન : 21 Feb.: માતૃભાષાનું ગૌરવ જાળવીએ: ૨૧ ફેબ્રુઆરીએ વિશ્વ માતૃભાષા દિન છે . જેમની ઉજવણીના ભાગરૂપે શાળાકક્ષાએ નિબંધલેખન અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવાનું છે.વિદ્યાર્થીઓને આ ...