આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2013

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : કસોટી પેપર

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : કસોટી પેપર:   MISSION GUNOTSAV-B.K. TEST PEPAR .S.S.          std-7 hindi gunotsav test pepar STD-5 -LEKHAN-GANAN TEST PEPAR GUJARATI-6 TO 8  ...