આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

17 December 2013

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : એકમ ક્વીઝ

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : એકમ ક્વીઝ:                                                  નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો ...અત્યારે ગુણવત્તા સભર શિક્ષણ ની જરૂરિયાત છે. માટે દરેક ૬ થી ...