આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

22 January 2014

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : STD-8 S.S.LESSON-3 QUIZ

શિક્ષણ માં ટેકનોલોજી નો ઉપયોગ : STD-8 S.S.LESSON-3 QUIZ: મિત્રો, શિક્ષણ માં ખુબ ઝડપી પરિવર્તન થઇ રહ્યા છે તેવા સંજોગો માં અમે અમારી શાળા માં એક નવતર પ્રયોગ હાથ ધરીયો છે.ગુજરાત ની દરેક ઉચ્ચ પ્રા...