આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

11 February 2014

મોંઘવારી પગારમાં 50% મર્જ કરે તો તમારા પગારમાં કેટલો વધારો થાય તેની ગણતરીની ડાઉનલોડ નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો