આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

20 February 2014

પ્રાથમિક શાળામાં શિક્ષકો/વિધ્યાસહાયકો અને મુખ્ય શિક્ષકોની ફરજો અને આચારસંહિતાનો પરિપત્ર