આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

23 February 2014

crc4rmc: ન્યુઝ લેટર

crc4rmc: ન્યુઝ લેટર: મિત્રો,  "ન્યુઝ લેટર" નવો વિભાગ શરુ કરતા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું . મને આશા છે કે આમાં પણ તમારું યોગદાન અનન્ય રહેશે. ધણી બધી શાળ...