આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

21 February 2014

પ્રા.શાળામાં ફરજ બજાવતા તાલીમી લાયકાત ધરાવતા શિક્ષકોને વિકલ્પ આપવા બાબત