આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

23 February 2014

STD 6 – 8 RACHANATMAK MULYANKAN HETU SEM -2

STD – 6 ALL SUBJECT
                                                             DOWNLOAD CLICK HERE

STD – 7  ALL SUBJECT
DOWNLOAD CLICK HERE

STD- 8   ALL SUBJECT
DOWNLOAD CLICK HERE