આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

14 March 2014

જાગો હે ભારત દેશના મતદારો જાગો.............મતદાન મહાદાન..........

જાગો હે ભારત દેશના મતદારો જાગો............

અને તમારા નાગરિક હોવાનું ગૌરવ તા.૩૦/૦૪/૨૦૧૪ના રોજ અનુભવો............

આપણી લોકશાહીને વધુ મજબુત બનાવવા માટે અવશ્ય મતદાન કરો.................

નીચેના સુત્રો ઉત્તમ લોકશાહી માટે ઉપયોગી સાબિત થશે........

લોકશાહીનો સાચો અર્થ ............પવિત્ર મતદાન...........

મતદાન...........મહાદાન...........

સર્વ દાનો મે શ્રેષ્ઠ દાન..........એક હી મતદાન .........

આજ  માં  ભારત પુકારતી .........ભ્રષ્ટાચાર કો વો ધિક્કારતી........

હે ભારત માં કે સપૂતો ..........માં કી આશ મતદાન કરકે પૂરી કરો.......