આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

16 March 2014

PARINAM PATRAK FOR STANDARD 6 TO 8

--->> THIS RESULT SHEET IS CREATED BY MR. RAMESHCHANDRA PRAJAPATI
--->> IN THIS RESULT SHEET U WILL FIND           
                *** MARKSHEET FOR STANDARD 6 TO 8 STUDENT WISE
                *** RESULT SHEET FOR STD.6 TO 8
                *** STATSTICS OF SUBJECT WISE..
--->>> TO DOWNLOAD IT
 CLICK HERE....

NOTE:-- THIS RESULT SHEET DOES NOT CONTAINS PARISHISHT A & B