આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

24 March 2014

દિલમાં છે ગુજરાતહે ભગવાન.....મને દરેક જન્મ માં ગુજરાતી બનાવજે.....મને ગુજરાતી હોવાનો ગર્વ છે...

દિલમાં છે ગુજરાત