આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

19 March 2014

PRIMARY SCHOOL EXAM MATE UPYOGI

     USEFUL MATERIALS FOR PRIMARY SCHOOLS EXAM( SANKALIT..)

SR.
NO.
MATERIAL DETAILS
DOWNLOAD LINK
1.
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 6(BY DIPAK PANCHAL)
2.
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 7(BY DIPAK PANCHAL)
3.
RACHANATMAK MULYANKAN HETU SECOND SEM.STD 8(BY DIPAK PANCHAL)
4.
STD.3 TO 5 XAMTA O SECOND SEM.(BY DIPAK PANCHAL)
5.
MULYANKAN MALKHU(BY DIPAK PANCHAL)
6.
SCE MODULE IN PDF FORMAT
7.
SCE PARINAM PATRAK 6 TO 8
BY: NARESH DHAKECHA(OFFICIAL SITE: WWW.SHALASETU.CO.IN)