આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

23 April 2014

શાળાછોડયાના પ્રમાણપત્રમાં આધાર ડાયસ નંબર નો ઉલ્લેખ કરવા બાબત અને અન્ય શાળામાં જતાં અને શાળામાં પ્રવેશ મેળવતા તમામ બાળકોની વિગત દર્શાવતુ રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત.પરિપત્ર માટે અહી ક્લિક કરો .... -