આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

15 June 2014

પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોનાં વિકલ્પ અને ફેરબદલી બદલી કેમ્પ અંગે ( ભાવનગર જીલ્લો) .............!