આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

2 July 2014

Download Gyan Parab E-Magazine July 2014 ...!·         આ અંકની વિશેષતાઓ : 
·         મનોમંથન-દીકરીનો ભાર
·         ગુજરાતી સાહિત્યકારોના ઉપનામ
·         ભારતનું મંત્રીમંડળ
·         વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી વિષયવસ્તુ ધોરણ -૮ 
·         પ્રજ્ઞા અભિગમ
·         જૂન રાઉન્ડઅપ
·         વિજ્ઞાન ઝૂંપડી

·         TO DOWNLOAD GYANPARAB JULY 2014      Click Here...