આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

1 August 2014

શુભ સમાચાર.. એચ.ટાટ ભરતીની સમગ્ર કાર્યવાહી તા-20-8-2014 સુધીમાં પુર્ણ કરવા આદેશ.