આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

1 August 2014

આ અંકની વિશેષતાઓ : - સામાજિક વિ.ધોરણ - ૭ પ્રથમ સત્રનું વિષયવસ્તુ સમાસ ની સમજ શબ્દકોશનો ઉપયોગ જુલાઈ માસના બનાવોની તારીખવાર નોધ બાળ મનોવિજ્ઞાન GyanParab E- Magazine August 2014