આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

27 August 2014

ગુજરાત જ્ઞાન સપ્તાહ અંતર્ગત પી.ડી.એફ. ફાઈલ ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો.