આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

12 November 2014

બાલ સપ્તાહ

બાલ સપ્તાહમાં કઇ કઇ પ્રવૃતિઓનું આયોજન કરશૉ? તેનું આયોજન વિગતવાર + શૈક્ષણિક અપડેટ સમાચાર