આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

18 December 2014

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: ગાંધીજીએ આપેલું ભાષણ ડાઉનલોડ કરો

પુરણ ગોંડલિયાની વેબસાઇટ: ગાંધીજીએ આપેલું ભાષણ ડાઉનલોડ કરો:   Gandhiji Speech 1 Download   Gandhiji Speech 2 Download  2  3 Presentation Downloaad 3.