આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

25 February 2015

S.N.Hingu - Making Digital Education: પ્રાથમિક શાળાના વિઘાર્થીઓ માટે ઇ લર્નીગ સોફ્ટવેર (...

S.N.Hingu - Making Digital Education: પ્રાથમિક શાળાના વિઘાર્થીઓ માટે ઇ લર્નીગ સોફ્ટવેર (...: Dear Brothers and Sisters. Here are some Self Learning Softwares. Through this audio and visual software every kids can learn in their...