આ બ્લોગ જોવા પધારેલા તમામ મિત્રોનુ હાર્દિક સ્વાગત છે."આ બ્લોગમા શિક્ષણ ઉપયોગી માહિતી થકી મદદરૂપ થવાનો નાનકડો પ્રયાસ કર્યો છે,આશા છે આપને જરૂર ગમશે."રમેશચંદ્ર પ્રજાપતિ -

5 March 2015

રંગ ઉડાવે પિચકારી. રંગ થી રંગ જાય દુનિયા સારી હોળી ના રંગ તમારા જીવનને ખુશીઓથી રંગી દે આજ શુભકામના અમારી ‪